Välkommen till Bolagsjuristernas Förening

  Bolagsjuristernas Förening (BJF), som bildades 1954, är en förening vars främsta syfte är att utgöra ett nätverk för svenska bolagsjurister. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats för bolagsjurister samt att erbjuda mervärde för dess medlemmar i form av seminarieserier, mentorskapsprogram etc. vill föreningen medverka till utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i branschen.

   

  Föreningen är också genom sitt medlemskap i European Company Lawyers Association (ECLA) en förmedlande länk mellan de svenska medlemmarna och deras kollegor i andra europeiska länder.

  För att kunna bli medlem i BJF måste man vara jurist anställd i företag, såsom bolagsjurist eller motsvarande, och där vare sig juristens huvudsakliga arbetsuppgift eller företagets huvudsakliga verksamhet är att förmedla juridisk rådgivning till externa klienter. Med företag avses organisationer som bedriver näringsverksamhet och inte huvudsakligen har offentligrättsliga funktioner.

   

  BJF har över 900 medlemmar över hela landet. Det stora flertalet av dem arbetar i Stockholm.

   

  BJF leds av en styrelse på sex personer. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet, som hålls två gånger varje år, vår och höst.

   

  Föreningshuset hanterar vissa av föreningens basfunktioner, bl a medlemsregister, fakturering och bokföring. Medlemmar kan maila ändrade kontaktuppgifter till styrelsens sekreterare Ulrika Wester sekreterare@bolagsjuristerna.com.

   

  Styrelsen söker medlemmar som vill engagera sig i föreningens styrelsearbete. Medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelsearbete och hjälpa till med att fortsätta driva och utveckla föreningen är välkomna att kontakta Valberedningen genom Anna Rogmark (anna.rogmark@apoteket.se). Har du i övrigt frågor om vad styrelseuppdraget innebär är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.  

  Samarbetsportaler

  Min Sida

  Här kommer du till MIN SIDA. Där kan du ändra dina medlemsuppgifter. Inloggning sker med din registrerade epostadress och lösenord (Du kan få lösenordet skickat till din epostadress.)

  Aktuella evenemang

  SAMARBETSPARTNERS

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor